SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
WordPress
September 19th, 2015 by admin

Aluksi oli b2/cafelog, jonka pohjalta syntyi ensimmäinen versio nykyään erittäin suositusta sisällönhallintaohjelmistosta, WordPressistä. Sen kehittäminen alkoi perustajien halusta tuottaa tyylikäs ja toimiva julkaisualusta, joka perustuisi PHP-lähdekoodiin ja MySQL-tietokantaan. WordPressistä alettiin kehittää 2000-luvun alussa tällaista. Aluksi se toimi periaatteessa vain blogien julkaisualustana.

Vuodesta 2005 WordPressiä on kehitetty aktiivisesti kokonaisvaltaisen sisällönhallintajärjestelmän suuntaan, eli sen käyttöä on pyritty laajentamaan pelkkien blogisivustojen alustasta kaikenlaisten verkkosivustojen sisällönhallinnan käyttöön. Vuonna 2005 tarjolle tuotiinkin avoimen lähdekoodin WordPress.org:n lisäksi hostattu, eli isännöity, versio tästä suositusta sisällönhallintaohjelmistosta. Se on nimeltään myöskin WordPress, mutta sen erottaa .com-päätteestä.

Ilmainen alusta verkkosivustolle

WordPress.com tarjoaa ilmaisen paikan omalle verkkosivustolle. Jotta ilmaisia palveluita pystyttäisiin ylläpitämään, tarjoaa se toki maksullisia erikoispalveluja. Käyttäjät ovatkin ottaneet sen innolla vastaan ja kymmenen vuoden toiminnan jälkeen WordPress-pohjalla toimivia sivustoja tulee verkossa jatkuvasti vastaan. Yrityksen mukaan sen hallintaosuus internetistä onkin jo 24 %, eli melkein neljännes kaikista internetsivustoista.

WordPress.org-sivustolta on mahdollista ladata verkkosivun tekemistä varten WordPress-ohjelmisto. Sitä varten tarvitaan kuitenkin palvelin ja jonkin verran tietoja ja taitoja verkkosivuston tekemisestä. Jos haluaa keskittyä teknisten asioiden sijasta sivuston sisältöön tai muihin, itselle tutumpiin asioihin, on WordPressillä jo aiemmin mainittu WordPress.com sivusto, jonka kautta oman sivuston luominen onnistuu nopeasti ja helposti. Sillä onkin jo miljoonia käyttäjiä aina yksittäisistä blogaajista suuryrityksiin.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa