SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sisällönhallintajärjestelmä
September 9th, 2015 by admin

Kokonaisen organisaation sisällönhallintaa ohjaava tietojärjestelmä tai tutummin CMS (Content Management System) on yleisnimitys kaikelle tiedonhallinnalle, jota organisaatiossa voi olla. Selkeää määritelmää on vaikeaa antaa, sillä tietojärjestelmä on organisaatiosta riippuen eri tavalla painottunut. Se saattaa keskittyä täysin esimerkiksi dokumenttien hallintaan tai aineistonhallintaan, kuten kuvien ja multimedian hallitsemiseen.

Sisällönhallintaohjelmien tarkoitus on nimensä mukaisesti hallita isoja tietomääriä niin järjestämällä, muokkaamalla kuin myös poistamalla sisältöä. Järjestelmä voi toimia niin manuaalisesti kuin automaattisesti. CMS:ää käytetään usein internetsivuilla, jotka sisältävät blogeja, ostosmahdollisuuksia kuin myös uutisia. Sisällönhallinnan tarkoituksena on vähentää käsin tehtävän koodaamisen määrää ja helpottaa sitä niin elementtien kuin kokonaisten sivustojen suunnittelussa.

Päätarkoitus

Sisällönhallintajärjestelmän tärkein tehtävä on tallentaa ja järjestää tietoja sekä tarjota helppo pääsy kaikkeen sivulla olevaan tietoon. Ohjelmistoja on tarjolla lukuisia, niin kuin käyttötarkoituksiakin. Sisällönhallintajärjestelmässä on kaksi erotettavaa päälinjaa. Sisällönhallinta applikaatio sallii käyttäjän lisätä, muokata ja poistaa tietoja internetsivuilta. Sisällönnäyttöjärjestelmä taas yhdistää edellisen antamia tietoja ja päivittää internetsivua.

Nykyaikana juuri internetsivujen sisällönhallinta on tärkeää, sillä sivujen on pysyttävä ajan tasalla. Tämä koskee erityisesti uutis- ja blogisivuja, mutta myös ostos- sekä artikkelisivustoja. Näiden sivustojen tieto on sellaista, että sen on pysyttävä ajan tasalla, jo senkin takia, että vierailija saa ajan tasalla olevaa tietoa. Sisällönhallintajärjestelmän avulla on myös mahdollista kohdistaa tiettyjä uutisia tietyille kävijöille ja seurata muutenkin sivustojen kävijöiden käyttäytymistä sivulla.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa