SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
PHP
September 18th, 2015 by admin

Erilaisia ja hiukan eritavalla toimivia ohjelmointikieliä on useita. Niillä on aina joitakin ominaispiirteitä, joten ne ovat myös erilaisia. Yksi tunnetuimpia on varmasti selainpohjainen HTML-kieli, jonka komentojen suorittamiseen tarvitaan siis aina selaimen tuki. Selainpohjaisten ohjelmointikielien lisäksi on olemassa myös palvelinpohjaisia ohjelmointikieliä, joiden avulla voidaan tehdä sivustoille vaikkapa kellonaikaan reagoivia toimintoja. PHP on juuri tällainen selainpohjainen ohjelmointikieli.

Mihin sitä voi käyttää?

Palvelinpohjainen ohjelmointikieli toimii siis yleisesti ilman erillisiä selainvaatimuksia. Se antaa monenlaisia mahdollisuuksia verkkosivuston tekemiseen ja muokkaamiseen. PHP:n avulla voi sivustolle liittää vaikkapa erilaisia käyttäjän tekemisten mukaan vaihtuvia elementtejä, kuten taustan värin. PHP-koodia voi myös lisätä HTML-koodin sekaan, kunhan sivusto on päätteeltään .php. Jos sivuston PHP-koodin lisäyksestä huolimatta jättää .html-päätteiseksi, ei PHP-koodin syntaksi toimi oikein, eikä siitä näin ollen synny minkäänlaista toimintoa verkkosivustolle.

Monia mahdollisuuksia

PHP antaa monenlaisia mahdollisuuksia verkkosivuston tekemiseen ja muokkaamiseen, mutta jotta sitä voisi käyttää omalla sivustolla, tulee PHP-tulkki ja palvelinohjelmisto olla kytketty päälle käytettävään koneeseen. Jotkut kotisivupalvelimien tarjoajat tarjoavat myös PHP-tulkin ja palvelinohjelmiston, jolloin PHP-koodi tulee lähettää palveluntarjoajan palvelimelle, ennen kuin se voidaan lukea oikein. Tällaiset kotisivupalvelut ovat tosin usein maksullisia.

Jos on kiinnostunut käyttämään PHP-ohjelmointikieltä, ei sen opettelua kannata pelätä. Se on melko helppo oppia, erityisesti jos on taustaa ohjelmointikielten parissa. Perustoiminnot voi oppia hyvinkin nopeasti. PHP onkin hyvä opetella, sillä PHP kodit eivät näy sivuston lähdekoodeissa, joten niihin voi sisällyttää myös salasanoja.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa