SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
HTML
August 27th, 2015 by admin

Internetin muotoiluun liittyvissä asioissa lyhenne HTML kuuluu ydinosaamiseen. Englanninkielisistä sanoista ’Hypertext Markup Language’ tuleva termi tarkoittaa internetsivujen koodaamiseen liittyvää ohjelmointikieltä. Kieleen kuuluu erilaiset tunnisteet ja rakennetta määrittävät koodit. Useimmiten nämä käskyt ovat hakasulkeiden sisässä ja osoittavat internetsivustolle, miten sisällön tulisi näkyä.

Esimerkiksi alaotsikko voidaan merkitä hakasulkeisiin tietyn koodin kera, jolloin sivustolla näkyy pelkästään otsikko muotoiltuna käyttäjän haluamalla tavalla, eikä koodiviidakkoa sanan ympärillä. Jos joskus on avannut sähköpostin, joka näyttää epäselvältä sotkulta, on kyseessä yleensä html-koodistoa sisältävä viesti. Kyseistä muotoilutyyliä tuntemattomalle käyttäjälle on nettisivujen suunnitteluun luotu erilaisia ohjelmia, jotka antavat käyttäjänsä luoda internetsivut graafisesti, jolloin koodien osaamista ei tarvita.

Historiaa

HTML kehittyi CERNin uumenissa vuosien 1989-90 aikana. Tuolloin Tim Berners-Lee kehitti CERNin työntekijöiden sisäiseen dokumenttien jakoon koodikielen. Julkiseen käyttöön kyseinen koodikieli tuli vuonna 1991. Alkuperäinen koodikielen tarkoitus oli kuvata nettisivun rakennetta eikä ulkoasua niin kuin nykyään. Koska sivujen kirjoittajat halusivat enemmän valtaa myös ulkoasun suunnitteluun, muuttui HTML enemmän ulkoasuun liittyväksi koodikieleksi. Nykyään tosin HTML:stä puuttuu tiettyjä ulkoasuelementtejä ja esimerkiksi CSS on korvannut suosiossa kyseisen kielen, kun internetsivuja suunnitellaan. CSS toi mukanaan kuitenkin sen, että sivujen luominen on yksinkertaisempaa ja monimutkaisia sekä aikaa vieviä koodistoja ei tarvita kotisivujen teossa. HTML-koodista on tehty jo useita suosituksia ja seuraavaksi niistä pitäisi valmistua HTML 5.1, joka julkaistaan vuoden 2016 loppupuolella, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa