SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Helppokäyttöisyyttä nettisivuille
March 22nd, 2018 by admin

Verkkosivujen tekeminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin ja liki jokaisella yrityksellä, yhdistyksellä ja seuralla onkin tätä nykyä omat kotisivunsa. Kuka tahansa voi kyhätä itselleen tai omalle yritykselleen nettisivut kasaan suhteellisen pienellä vaivalla, mutta lopputulos ei välttämättä palvele tarkoitusta parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttäjäystävällisten sivujen suunnittelu ja toteutus vaativat taitoa ja tietoa.

Paljon sisältöä, vaivatonta käyttöä

Sivuston käyttäjäystävällisyyteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun sisältöä on paljon, sillä lopputulos voi helposti olla raskas ja hankalasti sisäistettävä. Tämä esimerkki havainnollistaa hyvin, kuinka suurenkin valikoiman sisältöä saa esitettyä selkeässä muodossa.

Esimerkkisivuston tapauksessa kyseessä ovat erilaiset pelit, joita sivulla on yhteensä yli 2000 kappaletta. On siis ehdottomasti syytä miettiä, miten tarjonnan saisi esitettyä mahdollisimman selkeästi ja käyttäjäystävällisesti. Tässä on onnistuttu hyvin, sillä koko mittava valikoima ei ole näkyvissä heti sivulle tultaessa, vaan käyttäjä voi itse valita, kuinka suuren osan sivun sisällöstä näkee kerrallaan.

Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus ryhmitellä pelejä erilaisten tekijöiden perusteella, joten kiinnostavasta tarjonnasta saa hyvän käsityksen helposti ja nopeasti koko valtavaa sisältöä läpi kahlaamatta. Samantyyppisiä ratkaisuja voidaan hyvin hyödyntää muunkinlaisia nettisivuja – vaikkapa verkkokauppaa – suunniteltaessa.

Houkutteleva esillepano on tärkeää myös verkossa

Olipa yrityksen sivusto sitten nettikauppa tai vain tuotteita sekä palveluita esittelevä kotisivu, on laajakin valikoima kyettävä esittämään selkeällä ja edustavalla tavalla. Tällä sivustolla luotetaan niin ikään pelkistettyyn tyyliin, jossa useat eri kategoriat ja mahdollisuus eri ominaisuuksien mukaan etsimiseen auttavat sivustolla vierailevaa löytämään haluamansa tuotteen. Houkutteleva vaikutelma syntyy taitavasti kasatun sivuston lisäksi edustavista tuote- ja mainoskuvista. Aivan kuten kivijalkamyymälässä, myös nettikaupassa tuotteiden on paitsi löydyttävä helposti, oltava miellyttävästi näytillä. Kuviin ja niiden sijoitteluun kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Selkeän ja visuaalisesti miellyttävän kokonaisuuden saa luotua erilaisia kategorioita ja valinnanvapautta hyödyntämällä myös silloin, kun erilaisia tuotteita on todella paljon. Ulkoasua ja tuotteiden tai muun informaation esittämistapaa suunnitellessa kannattaa muistaa, että helppokäyttöisen sivun on myös latauduttava nopeasti käyttäjän laitteesta ja internetyhteydestä riippumatta.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa