SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
CSS
September 23rd, 2015 by admin

Verkkosivuston tyylien esittämiseen käytetään tyyliohjeita, jotka määräävät siis esimerkiksi sitä, kuinka verkkosivu näytetään tai vaikkapa sitä miltä se kuulostaa. Niillä ei siis määritellä sivuston sisältöä kuten ohjelmointikielillä, vaan niitä käytetään ohjelmointikielen kanssa yhdessä. HTML-kielen kanssa voidaan käyttää CSS tyyliohjeita. CSS tulee sanoista Cascading Style Sheets, jota joskus kutsutaan suomeksi myös Kaskadisiksi tyyliohjeiksi.

Kokonaan CSS:llä luotuja verkkosivujen ulkoasuja alkoi 2000-luvun alussa ilmestyä yhä enemmän ja enemmän. Tällöin kuitenkin eri selainten tuli CSS tyyliohjeille ei ollut samanlainen kuin nykyään. Tuolloin esimerkiksi eri versiot Internet Explorerista eivät näyttäneet sivustoa oikein kun se oli luotu CSS tyyliohjeilla. Vielä vuosina 2007 ja 2008 saattoi esiintyä joitakin ongelmia CSS tyyliohjeilla tehtyjen sivustojen esittämisessä eri selaimilla, mutta nykyään nämä ongelmat ovat jo pääosin poistuneet.

W3C

CSS tyyliohjeiden määritelmiä ylläpitää World Wide Web Consortium eli W3C. Kyseessä on kansainvälinen yhteenliittymä, joka koostuu yrityksistä ja yhteisöistä. Sen johtajana toimii Tim Berners-Lee, jota pidetään www:n keksijänä. CSS standardien kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi konsortio ylläpitää myös HTML suosituksia.

CSS:n opettelu

Jos CSS tyyliohjeiden käyttöä haluaa opetella itse, ei se ole kovinkaan vaikeaa. Esimerkiksi CSS tyyliohjeiden käyttöön HTML-kielen kanssa on erilaisia ohjeita, muun muassa W3C:n omilla internetsivuilla. Siinä yksinkertaisesti kirjotetaan ohjeita muun muassa tekstien väristä ja fontista aaltosulkujen väliin. Oppaita lukemalla ja harjoittelemalla CSS tyyliohjeiden käyttäminen alkaa varmasti sujua melko nopeastikin.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa